Rozhodnutí Rady (Euratom) 2020/960 ze dne 29. června 2020 o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2020-2023 v Pettenu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii