Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 240/2013 z dnia 15 marca 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2013 r.