Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1400 av den 5 oktober 2020 om godkännande av etylester av β-apo-8′-karotensyra som fodertillsats för slaktkycklingar, värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning och slakt (Text av betydelse för EES)