Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1400 van de Commissie van 5 oktober 2020 tot verlening van een vergunning voor ethylester van β‐apo-8’-caroteenzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- en mestdoeleinden (Voor de EER relevante tekst)