Regulamentul delegat (UE) 2017/1502 al Comisiei din 2 iunie 2017 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii de testare reglementare utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (Text cu relevanță pentru SEE. )$