Nariadenie Komisie (EÚ) č. 251/2010 z  24. marca 2010 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Yorkshire Forced Rhubarb (CHOP)]