Komisijas Regula (ES) Nr. 251/2010 ( 2010. gada 24. marts ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Yorkshire Forced Rhubarb (ACVN))