2010 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 251/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Yorkshire Forced Rhubarb (SKVN)]