Komission asetus (EU) N:o 251/2010, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Yorkshire Forced Rhubarb (SAN))