Sag C-163/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2019 — HQ, IP, retligt repræsenteret ved HQ og JO mod Aegean Airlines SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Noord-Nederland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — lufttransport — forordning (EF) nr. 261/2004 — fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser — aflysning — bistand — ret til refusion af flybilletten hos luftfartsselskabet — artikel 8, stk. 2 — pakkerejse — direktiv 90/314/EØF — rejsearrangørens konkurs)