Vec F-87/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z  30. júna 2006 – Ott a i./Komisia (Úradníci — Hodnotené obdobie 2004 — Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov — Článok 111 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa — Žaloba sčasti zjavne neprípustná a sčasti zjavne nedôvodná)