Lieta F-87/05: Civildienesta tiesas otrās palātas 2006. gada 30. jūnija rīkojums — Ott u.c. pret Komisiju (Ierēdņi — 2004. gada amatā paaugstināšana — Neierakstīšana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā — Pirmās instances tiesas Reglamenta 111. pants — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota prasība)