Pisemne zapytanie E-5803/09 skierował: George Lyon (ALDE) do Komisji. Bezpieczeństwo przejazdów kolejowych – statystyki w państwach członkowskich