Opinia rzecznika generalnego Darmon przedstawione w dniu 31 maja 1988 r. # Gérard de Szy-Tarisse i Yvette Feyaerts przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawy połączone 314/86 oraz 315/86. de Szy-Tarisse i Feyaerts przeciwko Komisji TITJUR