F-Paríž: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Verejné súťaže vyhlásené Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 na prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb zo Štrasburgu