A Bizottság (EU) 2020/2152 határozata (2020. december 17.) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján jelentett információ összegyűjtéséért, kezeléséért, feldolgozásáért és elemzéséért fizetendő díjakról (EGT-vonatkozású szöveg)