Neuvoston päätös (EU) 2019/614, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse sekakomitean työjärjestyksen, paneelin työjärjestyksen, välimiehiä koskevien käytännesääntöjen ja sovittelumenettelyn hyväksymisestä