2006/308/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o jmenování německé náhradnice Výboru regionů