Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2019/C 341/05