ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3141/98 tων βουλετών Ana MIRANDA DE LAGE , Jesus CABEZON ALONSO προς την Επ τροπή. Η κατάσταση στην Αiτή