Uverejnenie žiadosti o zrušenie registrácie podľa článku 50 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny v spojení s článkom 7 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012