Publicarea unei cereri de anulare în temeiul articolului 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, în coroborare cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei care completează Regulamentul (UE) nr. 1151/2012