Anulēšanas pieprasījuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām un saistībā ar 7. panta 1. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 664/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012