Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu peruuttamispyynnön julkaiseminen