Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/38/KE rigward il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ l-arranġamenti tat-taxxa fuq il-valur miżjud għas-servizzi ta’ xandir tar-radju u t-televiżjoni u ċerti servizzi pprovduti elettronikament