Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2004 av den 30 september 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 oktober 2004