Skriftlig forespørgsel E-008123/11 Louis Grech (S&D) til Kommissionen. Ophævelse af suspensionen af EU‑midler, som er afsat til programmerne Aktive Unge og Livslang Læring — opfølgning