Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2183 оd 21. prosinca 2020. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s izvješćivanjem o zarazi vidrica i drugih životinja iz porodice Mustelidae te kunopasa virusom SARS-CoV-2 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 9531) (Tekst značajan za EGP)