Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2003