Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2004