Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2004