Verordening (EEG) nr. 2063/78 van de Commissie van 31 augustus 1978 tot vaststelling van de restitutievoet die met ingang van 1 september 1978 van toepassing is op isoglucose, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen