Pirmās instances tiesas spriedums 2005. gada 14. jūlijā lietā T-126/03 Reckitt Benckiser (España), SL pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Sajaukšanas iespēja — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ALADIN” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “ALADDIN” — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 43. panta 2. un 3. punkts)