Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-126/03, Reckitt Benckiser (España), SL vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Sekaannusvaara — Näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä — Yhteisön sanamerkkiä ALADIN koskeva hakemus — Aikaisempi kansallinen sanamerkki ALADDIN — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)