2004/873/EG: Redogörelse för inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2004