2004/873/KE: Dikjarazzjoni tad-dħul u ta’ l-infiq taċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall-korpi ta’ l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2004