2004/873/EB: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2004 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita