Регламент за изпълнение (ЕС) № 383/2014 на Комисията от 2 април 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beurre de Bresse (ЗНП)]