Kommissionens förordning (EG) nr 1582/2005 av den 29 september 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den spanska marknaden av korn som innehas av det tyska interventionsorganet