Komisijas Regula (EK) Nr. 1582/2005 (2005. gada 29. septembris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošo miežu tālākai pārdošanai Spānijas iekšējā tirgū