Klausimas raštu E-005856/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisijai. Didžiausias leistinas maisto produktų radiacinės taršos lygis