mål T-56/03: Förstainstansrättens beslut av den 15 mars 2006 – Bioelettrica mot Kommissionen