Vec T-56/03: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 15. marca 2006 – Bioelettrica/Komisia