Lieta T-56/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 15. marta rīkojums — Bioelettrica pret Komisiju