Asia T-56/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 15.3.2006 — Bioelettrica v. komissio