Kohtuasi T-56/03: Esimese Astme Kohtu 15. märtsi 2006. aasta määrus — Bioelettrica versus komisjon