Věc T-56/03: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 15. března 2006 – Bioelettrica v. Komise