Kommissionens beslut av den 05/02/2004 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3339 - TELENOR / SONOFON) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)