Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 05/02/2004) keskittymän (Asia N:o COMP/M.3339 - TELENOR / SONOFON) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)