Opinia Komisji z dnia 27 października 2004 r. w ramach dyrektywy Rady 73/23/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia — Bezpieczeństwo korzystania z solarium dla celów kosmetycznychTekst mający znaczenie dla EOG